Pijl sedora png Binnen 48 uur geleverd

Pijl sedora png Gratis verzending vanaf 100

Pijl sedora png Veilig betalen met IDEAL of creditcard

Privacyverklaring Sedora.nl

Lees hieronder onze privacyverklaring

Privacyverklaring voor www.sedora.nl

Datum van laatste update: 24-03-2024

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Deze privacyverklaring beschrijft hoe www.sedora.nl (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt die wordt verstrekt door gebruikers (“u” of “uw”) bij het bezoeken van onze website. Deze verklaring is van toepassing op de www.sedora.nl website (hierna “de Website” genoemd).

Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie: Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij bepaalde persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere vrijwillig verstrekte informatie. Deze informatie kan worden verzameld wanneer u zich registreert op de Website, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, deelneemt aan enquêtes of formulieren invult op de Website.

1.2 Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, toegangstijden, verwijzende websiteadressen en gegevens over uw interactie met de Website, zoals de pagina’s die u bezoekt en de links waarop u klikt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van technologieën zoals cookies, logbestanden en web beacons.

Gebruik van verzamelde informatie

2.1 Persoonlijke informatie: Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie om u te voorzien van de gevraagde diensten, om te reageren op uw vragen of verzoeken, om u belangrijke mededelingen te sturen met betrekking tot de Website en om u op de hoogte te houden van updates en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u relevant kunnen zijn. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om onze diensten te verbeteren en om de Website aan te passen aan uw voorkeuren.

2.2 Automatisch verzamelde informatie: Wij gebruiken automatisch verzamelde informatie om de Website te beheren, trends te analyseren, gebruikersgedrag te volgen, demografische informatie te verzamelen voor intern gebruik en om de algemene werking en beveiliging van de Website te verbeteren.

Openbaarmaking van informatie aan derden

3.1 Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, behalve zoals hierin uiteengezet.

3.2 Wij kunnen derden inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals het verzenden van e-mails, analyseren van websiteverkeer, hosting van de Website of het faciliteren van betalingen. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat deze derden uw persoonlijke informatie adequaat beschermen.

3.4 In het geval van een fusie, overname, verkoop van activa of andere zakelijke transactie, kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen aan de betrokken partijen als onderdeel van die transactie. In een dergelijk geval zullen wij redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de ontvangende partij de informatie beschermt volgens dezelfde normen als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Beveiliging van informatie

4.1 Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken beveiligingstechnieken en -procedures, waaronder firewalls, versleuteling en beveiligde verbindingen, om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ondanks deze maatregelen kunnen wij echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonlijke informatie voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

4.2 Bewaartermijn van informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van het type informatie en de context waarin deze is verzameld.

4.3 Links naar andere websites

De Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van deze websites. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen wanneer u ze bezoekt.

Uw rechten

5.1 U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist of niet langer relevant is. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring om uw rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

6.1 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht zodra de herziene versie beschikbaar is op de Website. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

7.1 Indien u vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Naam:  Sedora

Adres: Havenstraat 26

E-mailadres: info@sedora.nl

We zullen ons best doen om eventuele vragen of zorgen die u heeft zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.

Door gebruik te maken van de Website stemt u in met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum van laatste update.