Pijl sedora png Binnen 48 uur geleverd

Pijl sedora png Gratis verzending vanaf 100

Pijl sedora png Veilig betalen met IDEAL of creditcard

Leveringsvoorwaarden

Lees hieronder onze leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Inleiding

Naam ondernemer: Sedora

Handelt onder de websitenaam: sedora.nl

E-mailadres: info@sedora.nl

KVK-nummer: 90214706

BTW-nummer: NL865244509B01

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Koopovereenkomst

Artikel 4: Herroepingsrecht

Artikel 5: Ontbinding

Artikel 6: Prijs

Artikel 7: Betaling

Artikel 8: Levering

Artikel 9: Garantie

Artikel 10: Klachten en geschillen

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de persoon die handelt onder de webshop genaamd Sedora.

Consument: de koper die handelt voor eigen doeleinden buiten beroep of bedrijf.

Aanbod: de producten die de ondernemer aanbiedt voor verkoop aan de consument.

Aankoop: het product dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer.

Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen ondernemer en consument. Waarbij de ondernemer zicht bindt aan het aanbod om te geven en de consument zich bindt om de aankoop volgens koopprijs te kopen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen de ondernemer en de consument die tot stand zijn gekomen via de webshop.

2.2. Voor het akkoord gaan van de koopovereenkomst door de consument, worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld en aan consument gevraagd hier akkoord mee te gaan. 

Artikel 3: Koopovereenkomst

3.1. De koopovereenkomst via de webshop, wordt gesloten door aanbod van de ondernemer en acceptatie van dit aanbod door de consument.

3.2. Bij akkoord gaan van de overeenkomst zal de ondernemer aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a) De identiteit en het e-mailadres van de ondernemer;

b) De prijs van de aankoop inclusief BTW en de leveringskosten;

c) De wijze van betaling, leveringstijd en uitvoering van de aankoop;

d) het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;

e) de herroepingsrecht van de consument, inbegrepen met de voorwaarden, termijn, de wijze van retournering, inclusief de kostenvergoeding minus de retourkosten.

3.3. De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders, inzicht kan krijgen of de consument de betalingsverplichtingen kan voldoen van de overeenkomst. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de consument hier niet aan kan voldoen, heeft de ondernemer gerechtigde motivatie om de overeenkomst te ontbinden of bijzondere voorwaarden hieraan vaststellen.

Artikel 4 Herroepingsrecht

4.1. De consument heeft 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van een reden.

4.2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen. Mocht de aankoop bestaan uit meerdere producten en/of in meerdere zendingen worden geleverd. Dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen en/of de laatste zending heeft ontvangen.

4.3. Om gebruik te maken van herroeping kan de consument het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken.

4.4. Het herroepingsrecht is alleen van kracht bij producten die onbeschadigd zijn en – voor zover redelijkerwijs mogelijk- in de originele verpakking zitten.

4.5. Mocht het product gebruikt zijn, en dit gaat verder dan het vaststellen van de kenmerken en de werking van het product, dan kan Sedora de kosten in rekening brengen. Bij beschadiging van het product en/of productverpakking kan er een eventuele waardevermindering in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Ontbinding

5.1. Indien de consument binnen de bedenktijd gebruik maar van het herroepingsrecht en het retourformulier heeft ingevuld om de ondernemer op de hoogte te brengen, wordt de overeenkomst ontbonden.

5.2. Na ontbinden vergoedt de ondernemer, binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, de betalingen van de consument. De consument draagt zelf de kosten voor het terugzenden van het product. De betalingen zullen op dezelfde betaalwijze gedaan worden die door de consument zijn gebruikt.

5.3. De consument zendt na ontbinding van de overeenkomst en binnen 14 dagen, de aankoop in goede staat terug.

Artikel 6. Prijs

6.1. De ondernemer prijst alle producten op de webshop Sedora.nl inclusief belastingen.

6.2. Indien de consument de producten koopt middels een koopovereenkomst is de ondernemer niet gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Artikel 7. Betaling

7.1. De betaling van de producten zal door de consument gedaan worden via Ideal, creditcard of Paypal. Als er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan is er geen sprake van een koopovereenkomst.

7.2. De ondernemer blijft volledig eigenaar van de producten tot de consument de koopprijs volledig heeft voldaan.

Artikel 8. Levering

8.1. De ondernemer levert de aankoop op zorgvuldige wijze op naar de door de consument gevraagde afleveradres. Levertijd van de ondernemer is binnen 48 uur op werkdagen. Door overmacht kan dit afwijken.

8.2. De consument betaald de verzendkosten bij het voldoen van de aankoopsom. De verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling.

Artikel 9. Garantie

9.1. De ondernemer draagt er zorg voor dat de consument een product krijgt die voldoet aan de eisen van normaal gebruik.

9.2. Elk product heeft de ondernemers- of fabrieksgarantie.

9.3. Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage van het product of door schade toegebracht door de consument awel door ondeskundig gebruik, of nalatigheid van onderhoud.

9.4. Bij toepassing van garantie heeft de consument de plicht om binnen 30 dagen de ondernemer schriftelijk op de hoogte te brengen.

9.5. De ondernemer kan ervoor kiezen om de producten te vervangen of de koopovereenkomst te vorderen en te ontbinden.

Artikel 10: Klachten en geschillen

10.1. Indien een consument een klacht heeft kan hij de ondernemer schriftelijk op de hoogte hiervan stellen. De klacht dient duidelijk omschreven te zijn. De ondernemer heeft 14 dagen om reactie te geven aan de consument.

10.2. Bij het niet kunnen oplossen van de klacht dan kan deze tevens voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank.